Ouderraad

Miriam Knaap (voorzitster)
moeder van Noor en Bente
Ilja Schiltmans
moeder van Luisa en Milan
Fiona van den Braak
moeder van Bo
Hans Boelen
vader van Nora

 

In de Wet Kinderopvang is vastgelegd dat elk kinderdagverblijf verplicht is om een oudercommissie op te richten, om de betrokkenheid van ouders bij de opvang van hun kinderen te vergroten en ouders inspraak te geven in belangrijke aspecten van het beleid van de opvang. 
Hieronder zullen we uitleggen wat de taken en doelstellingen zijn van de oudercommissie.

 

De oudercommissie van BSO 't Speelveld heeft als doel:
1) de belangen van de kinderen zo goed mogelijk te behartigen;
2) de ouders/verzorgers van deze kinderen vertegenwoordigen en hun belangen te behartigen bij de directie;
3) de directie gevraagd en ongevraagd adviseren ten aanzien van de kwaliteit.

 

Activiteiten:
Voorbeelden van onderwerpen waarover de oudercommissie zich buigt zijn: het kwaliteitsbeleid, voedingsaangelegenheden, beleid op gebied van opvoeding en begeleiding, veiligheid en gezondheid, 4 ogen principe en openingstijden.
 Naast deze serieuze taken, zorgt de oudercommissie ook voor de organisatie van de dag van de leiding. Iedere twee jaar houden we een klanttevredenheidsonderzoek om de vinger aan de pols te houden.

 

Contact:
De oudercommissie komt jaarlijks minimaal 6 keer bij elkaar en bespreekt de actuele zaken en de punten die vanuit de ouders/verzorgers naar voren komen. Ook kunnen er zaken worden besproken op verzoek van de directie. De notulen van de oudercomissie vergaderingen vindt u op de website. Omdat we namens alle ouders optreden, is het belangrijk dat we op de hoogte zijn van uw ervaringen met de BSO. We stellen het zeer op prijs als u ons aanspreekt, belt of mailt als u klachten of suggesties heeft, er zaken zijn die u zou willen inbrengen of als u gewoon ergens meer informatie over zou willen hebben. Wij hebben een email adres waarop wij bereikbaar zijn, om van u te horen wat er verbeterd kan worden, welke problemen er eventueel spelen en natuurlijk ook wat er goed gaat!
 U kunt, ook bij vragen, altijd een van de leden aanspreken.

 

Ons mailadres is: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste ouders die ons willen helpen en met ons mee willen denken!
 Vindt u het ook belangrijk om op de hoogte te zijn en mee te denken?
 Aarzel dan niet en neem contact met een van ons op, u bent welkom!