Inschrijfformulier BSO:

   
Achternaam
Roepnaam
Geboortedatum
Adres
Postcode/Woonplaats
Gewenste ingangsdatum BSO
Naar reeds geplaats broertje of zusje
   

Gegevens ouder(s)/verzorger(s):

 
       
Gezinssituatie Een-oudergezin Twee-oudergezin Co-ouderschap
       
  Ouder/verzorger 1   Ouder/verzorger 2
Naam en voorletter  
Geslacht  
Adres  
Postcode/Woonplaats  
Nationaliteit  
Telefoonnummer privé  
Telefoonnummer werk  
E-mailadres (verplicht)  
       
Verklarende tekst:
BSO = Buitenschoolse opvang
VSO = Voorschoolse opvang
NSO = Naschoolse opvang
       
Soort Tijd Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
BSO standaard 1 07:30–08:45
en
15:30-18:00
BSO standaard 2 07:30–08:45
en
12:00-18:00
BSO verlengd 1 07:30-08:45
en
15:30-18:30
BSO verlengd 2 07:30-08:45
en
12:00-18:30
VSO 07:30-08:45
NSO standaard 15:30-18:00
NSO verlengd 15:30-18:30
Woensdag standaard 12:00-18:00        
Woensdag verlengd 12:00-18:30        
Vakantiedag standaard 07:30-18:00
Vakantiedag Verlengd 07:30-18:30
Vakantiedag Ochtend 07:30-13:00
Vakantiedag Middag 12:30-18:00
Vakantiedag Middag verlengd 12:30-18:30
       
Naam basisschool:
       
Opmerkingen:
       
     
       
   Om spam te voorkomen vragen we je deze code in te voeren voordat je op "verzenden" drukt